Dětská skupina ŠKOLIČKA Břeclav

... tak trochu jiná dětská skupina

Respektujeme všechny děti, jejich odlišnosti a neurovývojová oslabení

Naše dětská skupina není v žádném případě "odkladiště dětí" nebo "hlídací služba"

Naším cílem je se nejen kvalitně postarat o děti po dobu, kdy jste Vy, rodiče, v zaměstnání, ale především děti všestranně rozvíjet a to jak po stránce tělesné, tak i duševní. 

Naší prioritou je především rozvoj hrubé a jemné motoriky a následně i grafomotoriky. Intenzivně procvičujeme i paměť, sluchové a zrakové vnímání, prostorovou a časovou orientaci. Při všech našich aktivitách trénujeme pozornost a soustředění.

Při každodenních "Logochvilkách" procvičujeme mluvení, komunikaci a artikulaci. Zaměřujeme se rovněž na správné dýchání a rozvoj pohyblivosti mluvních orgánů. Intenzivně se věnujeme oromotorice, správné výslovnosti, rozvoji řeči a rozšiřování slovní zásoby.

V rámci programu logopedické prevence pracujeme po celý rok s každým dítětem individuálně.

Respektujeme každé dítě, jeho odlišnosti a neurovývojová oslabení. V případě potřeby konzultujeme postup výuky se speciální pedagožkou a psycholožkou. 

Klademe velký důraz na pravidelný rytmus dne a kvalitně sestavený denní program, který dětem dává pocit jistoty a bezpečí. 

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.