Dětská skupina ŠKOLIČKA Břeclav

... tak trochu jiná dětská skupina

poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb.

Základní informace 

Informace o projektu 

Projekt Školička Břeclav – dětská skupina (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017283)

Cílem projektu bylo vybudovat zařízení péče o děti a jeho provozem usnadnit rodičům s malými dětmi zapojení na trh práce. Zařízení bylo otevřeno v říjnu roku 2022. Cílem projektu je provozováním dětské skupiny podpořit rodiče s malými dětmi v jejich zapojení na trh práce a tím přispět mimo jiné k vytváření vhodnějších podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Provozní doba a kapacita

Otevřeno máme od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hod s výjimkou státních svátků.
Od 15:00 do 17:00 hod je dětem k dispozici Odpolední klub. 
V době školních prázdnin fungujeme bez omezení.
Ve stejném čase je u nás vždy maximálně 12 dětí.
Díky tomu se jim můžeme plně věnovat.

Věk dětí v dětské skupině

Dětská skupina Školička Břeclav je určena pro děti ve věku
od 2 let do 5 - 6 let.
Pak by děti měly nastoupit do běžné mateřské školy k povinnému předškolnímu vzdělávání. 
V případě zájmu je ale možné absolvovat předškolní rok u nás, a to s individuálním plánem vzdělávání.

Prostory dětské skupiny

Najdete nás v budově Centra pro rodinu MÁTE NA VÍC na ulici 17. listopadu 525/15 v Břeclavi.
Vchod do dětské skupiny je z ulice U Tržiště (za Synagogou).
Dětská skupina má k dispozici celé dolní patro: Samostatnou šatnu, kuchyňku s jídelnou a prostornou hernu vybavenou novými, moderními pomůckami a hračkami.

Provozovatel

Provozovatel: Máte na víc, z.s.
IČ: 077 05 565
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22­_141/0017283
Sídlo: ul. 17. listopadu 525/15, 690 02  Břeclav
č. účtu: 280 155 54 00 / 2010
Ředitelka dětské skupiny: Monika Náplavová

Finanční stránka -"Školkovné"

Dětská skupina je provozována s částečnou úhradou nákladů ze strany rodičů.

Aktuální ceník služeb v dětské skupině Školička Břeclav na školní rok 2023/2024 najdete zde.

Uvedené ceny jsou koncové. V ceně není zahrnuto stravné, pleny a vstupné na pořádané akce, cestovné apod. 

Strava a platba za stravné

Dbáme na zdravou, pestrou a vyváženou stravu, a proto nám jídlo dodává Bistro zdravého stravování Čtyřlístek.

Cena stravného je uvedena v aktuálním ceníku
Pravidelný, celodenní pitný režim je samozřejmostí.

Zákonný zástupce dítěte může požádat o možnost podávání
individuální stravy svému dítěti. 

Zápis a přihlášení do dětské skupiny Školička Břeclav

Přihlásit dítě do dětské skupiny Školička Břeclav je možné kdykoliv během celého kalendářního roku – rozhodující je volná kapacita.

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti jejich zákonného zástupce (formulář Vám zašleme e-mailem) a to zpravidla na dobu jednoho kalendářního roku, od září do srpna následujícího roku.

Ve školním roce 2022/23 (vzhledem k zahájení provozu DS) od října 2022 do srpna 2023.

Před přihlášením Vašeho dítěte do dětské skupiny si prosím pečlivě prostudujte Provozní řád dětské skupiny Školička Břeclav. 

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.