Denní program

A takto to u nás funguje:

Klademe velký důraz na pravidelný a kvalitně sestavený denní program.
Pro děti je to jistota, o kterou se mohou v prostředí bez rodičů opřít, a která jim dává pocit bezpečí...
... a ruku na srdce, milí rodiče, i Vy jste určitě raději, když víte, co se bude dít a co Vás dnes čeká... a to už jste "velcí"... ;-)

7:00 - 8:30 - Scházení dětí
Ranní hry dle volby a přání dětí, nácvik sociálních interakcí, navazování kontaktů s kamarády.

8:30 - 9:00 - Ranní cvičení

Rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, rovnováhy, nácvik vnímání vlastního těla, dětská jóga, nácvik relaxace a zklidňujících poloh.

9:00 - 9:30 - Dopolední Logochvilka
Oromotorická cvičení, nácvik správného dýchání, rozvoj řeči, rozšiřování slovní zásoby, nácvik vypravování souvislého textu (komunitní kruh).

9:30-10:00 - Hygiena, svačinka

10:00-11:00 - Hlavní činnost daného dne 
Cílené edukační a didaktické aktivity se zaměřením rozvoj dalších oblastí zdravého vývoje - prostorová orientace, vnímání času, nácvik předmatematické představivosti a především grafomotoriky, výtvarné činnosti, tvoření (rozvoj jemné motoriky) a nácvik udržení pozornosti a soustředění na činnost. 

11:00-11:45 - Pobyt venku

Procházka, pobyt na dětském hřišti, pohybové aktivity nebo cvičení v přírodě (dle aktuálního počasí). 

11:45-12:00 - Hygiena


12:00-12:30 - Oběd


12:30-13:00 - Hygiena, příprava na odpočinek


13:00-14:30 - Odpočinek

spánek dětí, odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku).

14:30-15:00 - Hygiena, svačinka


15:00-16:00 - Odpolední Logochvilka

Logopedická prevence u jednotlivých dětí, ostatní děti pokračování v didakticky cílených činnostech zaměřených na správnou výslovnost hlásek a slov, nácvik sluchového vnímání, dlouhodobé a krátkodobé paměti. 

16:00-17:00 - Odchody dětí domů (případně předání dětí na další odpolední aktivity v Centru)

pobyt ve Školičce, hry dle volby a přání dětí.

Denní program se může změnit z důvodu výletu nebo návštěvy kulturní akce či jiné aktivity, o kterých budeme rodiče vždy předem informovat v naší Rodičovské zóně.