Naše zásady 

Stejně tak, jako je 5 barev v duze okolo naší Školičky, máme i my 5 zásad, které za všech okolností dodržujeme... 

1. Hrajeme si

Hra je pro děti jednou z nejdůležitějších činností vůbec. Úzce souvisí s procesem učení a je jedním z nejdůležitějších prostředků výchovy dětí.

Prostřednictvím hry poznává dítě nejen samo sebe, ale i okolní svět. Při hře si vytváří základy na nichž pak staví po zbytek svého života.

Hraní je důležité pro rozvoj dětského vnímání a osvojení si správných modelů chování. Při hře si totiž děti zkouší řešení různých situací a problémů, na které mohou později narazit. 

Hra je pro děti to, co pro dospělé práce. Je to jejich způsob seberealizace, prostředek rozvoje jejich osobnosti, ale také zdroj jejich sebehodnocení. 

Hraní tvoří základnu pro příští sociální vazby dítěte. Má velký vliv na vytváření citových pout, což je velmi důležité pro příští mezilidské vztahy dítěte.

Význam hry na našich kurzech nepodceňujeme! Všechny činnosti, které s dětmi děláme, jsou VŽDY formou hry. A děti si je velmi užívají!

2. Cvičíme

Fyzická aktivita je pro dětí velmi důležitá. Pomáhá snižovat nadváhu a obezitu, zvyšuje sílu svalů a kostí a co víc, dokonce i zlepšuje koncentraci ve škole. Cvičení je pro děti zásadní součástí jejich vývoje a zároveň je to pro ně i dobrý základ jejich budoucího zdravého života. Je velmi důležité podporovat u dětí radost ze cvičení a různých tělesných aktivit, aby se i v budoucnu stal zdravý pohyb součástí jejich každodenního života.

Na jaké cvičení se zaměřujeme?
Cvičení k podpoře zdravého růstu a vývoje,
dětskou jógu,
cvičení na správné držení těla,
posílení šíjových a jiných svalů,
koordinaci pohybu těla, nácvik rovnováhy,
cvičení na zdravé nožky,
cvičení podporující spolupráci obou hemisfér,
rozvoj hrubé a jemné motoriky,
nácvik správného dýchání a zklidnění těla i mysli,
vnímání vlastního těla (propriorecepci)
provádění více činností najednou…
… a spoustu dalších tělesných a pohybových aktivit

3. Rozvíjíme se a učíme 

Pro děti je velmi důležité, aby bylo vše v rovnováze a proto s nimi každý den rozvíjíme všechny oblasti zdravého vývoje. 

Denně rozvíjíme: 
Hrubou motoriku, rovnováhu, vnímání vlastního těla,
propojování obou hemisfér,
jemnou motoriku,
soustředění, pozornost,
posloupnost děje a logické myšlení,
sociální interakce,
prostorovou orientaci a vnímání času, 
sluchové a zrakové vnímání,
předmatematickou představivost
krátkodobou i dlouhodobou pamět,
oromotoriku,
výslovnost jednotlivých hlásek a slov a rozšiřování slovní zásoby...
…. ale také grafomotoriku, správné držení tužky, nácvik kreslení a později i psaní... 

 

4. Bavíme se

O zábavu dětí je u nás také postaráno!

Máme nejen velké množství zajímavých edukačních her a různých hraček, ale také velké množství kvalitních pomůcek, jako například bosu, míče, power baly, hula hoop kruhy, cvičební GONGE kameny a ortopedické chodníčky, senzorické a balanční pomůcky
a další moderní a kvalitní vybavení, se kterým si s dětmi užijeme spoustu zábavy.

V našem inventáři je mnoho Montesorri hraček a pomůcek, které rozvíjejí kreativitu dětí a přinášejí jim poznání, výlet do světa fantazie a zábavu a také poučení.

Třída je vybavena sestavou Faber od firmy Antonie Emma, které touto cestou děkujeme za podporu za dlouhodobé zapůjčení těchto skvělých průlezek a balančních pomůcek. 

Naše chůvičky i paní asistetky jsou velmi vtipné, veselé a kreativní a mají pro děti spoustu zajímavých a poutavých příběhů, které jim u procvičování jednotlivých činností vyprávějí a podněcují je tak ke komunikativnosti a rozvoji řeči

Na začátku každého dne se s dětmi posadíme do kruhu, pozdravíme se a popovídáme si o tom, co zažily nového a jak se dnes mají.

Během celého dne si pak společně užijeme spoustu legrace. 🙂

5. Jsme kamarádi

Pro každé dítě je velmi důležité, aby umělo navázat kontakt se svými vrstevníky. Pro některé z nich, především pro ty introvertnější, to vůbec není snadné. Mnohdy stačí třeba jen úsměv nebo pozdrav a přátelské chování.

Děti školkového a předškolního věku by však měly zvládnout i další činnosti:
Vyzvat jiné dítě ke hře.
Připojit se k již probíhající hře nebo jiné činnosti.
Požádat cizí dítě o půjčení hračky.
Představit se cizím dětem.
ale také:
Vžít se do pocitů jiných dětí.
Projevit lítost, když se někomu stane něco špatného.
Projevit radost, když se někomu něco povede.
Pochválit svého kamaráda.
Respektovat pravidla hry.
Věnovat pozornost instrukcím.
Nenásilně reagovat na podněty ze strany ostatních dětí.
Přijímat kritiku.

I toto se děti v naší Školičce naučí. A v našem malém kolektivu a za láskyplné asistence našich chůviček a asistentek jim to půjde mnohem snadněji a určitě si u nás najdou spoustu nových kamarádů! 🙂

 

Kontaktujte nás

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.